Rozstrzygniecie z o roboty instalacyjne klimatyzacja