Rozstrzygnięcie z.o. roboty budowlane wykończeniowe