Zapytanie 008 – dostawa Dostawa systemu backupujacego i dyskow