Przedłużenie terminu składania ofert do 18.07.2016 r. godzina 15:00.

Zapytanie 004 – dostawa mikroskopu
6 lipca, 2016
Unieważnieniu postępowań na dostawę sprzętu komputerowego
27 lipca, 2016

Przedłużenie terminu składania ofert do 18.07.2016 r. godzina 15:00.

Szanowni Państwo
Dziękuję za nadesłane oferty w ramach ogłoszonych zapytań ofertowych.
Jednocześnie pragnę poinformować o przedłużeniu terminu składania ofert do 18.07.2016 r. godzina 15:00.