Projekt

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Utworzenie kliniki dentystycznej w Trzebnicy wyposażonej w innowacyjny sprzęt medyczny” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów iusług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP –konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Firma ANDREY NOVITSKIY, ul. Bolesławiecka 1/27A, 53-614 Wrocław ogłasza następujące zapytania ofertowe:

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA!!!
W związku z podaniem błędnego adresu realizacji inwestycji informujemy, iż dokonano odpowiednich korekt w zapytaniach ofertowych dotyczących realizacji projektu pt. „Utworzenie kliniki dentystycznej w Trzebnicy wyposażonej w innowacyjny sprzęt medyczny”.
Informujemy, iż skorygowane zapytania ofertowe dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego – www.miradental.pl oraz w siedzibie Zamawiającego w ul. Bolesławiecka 1/27A, 53-614 Wrocław.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia korekty termin składania ofert został przesunięty na 04.02.2016 r.
12-RZUT
4-PRZEKROJ-A-16---WER-2