Informacje o rozstrzygnięciu zapytania na małą radiologię