Informacje o rozstrzygnięciu zapytania na dostawę mikroskopu.